סדנת הנבטה עצמית

למידה על הטבע הפנימי ופגישה ביכולות פנימיות בצורה חווייתית מייצרת נורמה של שיתוף פעולה בארגון