סדנת וורק לייף בלאנס (Work-Life Balance)

צמיחה יציבה לאורך זמן מבקשת מאיתנו את דרך האמצע, את האיזון.