סדנת חקירת העבר ריפוי ההווה

אנחנו העתק של המידע המופיע בDNA שלנו. ניתן לעשות עם הידע הזה עבודה הכרתית ומרפאת.