סדנת היחשפות לעוצמת כוח הריפוי הפנימי

דרך מספר צעדים פשוטים וקלים לתרגול ניתן להגיע לצמיחה הספציפית המדויקת לנו.