סדנת לימוד טכניקת כוח הריפוי הפנימי

לכל אדם יש הדרכה גבוהה, לכל אדם יש תשובות מבפנים, כל אדם מכיל את התרופות שלו בתודעתו ואת המפתחות לשימוש בכוחות הפנימיים שלו, לחיים המטיבים ביותר עבורו.